Melden prijswijzigingen boeken vanwege verhoging laag btw-tarief

Het kabinet is voornemens het lage btw-tarief te verhogen van 6 naar 9 procent. Dit staat in het Belastingplan 2019. Naar verwachting gaat deze verhoging in per 1 januari 2019. Hierdoor gaat ook de btw op (papieren) boeken met 3 procent omhoog.

Wijziging Wet op de vaste boekenprijs

In het Belastingplan 2019 wordt ook een wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) voorgesteld. Deze wijziging biedt uitgevers en importeurs de mogelijkheid de vaste prijs of boekenclubprijs binnen een half jaar te wijzigen. Zo kunnen uitgevers en importeurs het effect van de btw-wijziging in deze prijzen verwerken. Uitgevers en importeurs mogen de aangepaste prijs afronden op een bruikbaar bedrag.

Melden aangepaste prijzen

Vooruitlopend op de beoogde wijziging van de Wvbp kunnen uitgevers en importeurs vanaf nu tot 1 februari 2019 de aan het nieuwe btw-tarief aangepaste boekenprijzen melden via deze website.

De behandeling van het pakket Belastingplan 2019 door de Eerste Kamer staat gepland op 11 december 2018. De stemmingen zijn op 18 december 2018. Wij adviseren onze website goed in de gaten te houden. Mocht het wetsvoorstel niet worden aangenomen, dan kunnen uitgevers de prijswijzigingen tijdig ongedaan maken via deze website.

Nieuwsbrief

Belangstellenden voor de nieuwsbrief dienen een mail te sturen naar boekenprijs@cvdm.nl, met het verzoek aangemeld te worden voor de nieuwsbrief.