Welkom op de website vaste boekenprijs

Uitgevers en importeurs van boeken in de Nederlandse en Friese taal en van bladmuziekuitgaven zijn gehouden voor deze uitgaven een prijs vast te stellen en deze prijs te melden bij het Commissariaat. Nieuwe uitgaven en nieuwe prijzen dienen ten minste een week voor de ingangsdatum te worden gemeld.

Vragen over website vaste boekenprijs

Onder de 'help' knop vindt u een overzicht met veel gestelde vragen. Daarnaast kunt u op het uitgeversdeel van de website (nadat u heeft ingelogd) onder de 'help' knop een gebruikershandleiding downloaden. Overige vragen over de website kunt u mailen naar boekenprijs@cvdm.nl. Dit geldt zowel voor vragen over gebruikersnamen en wachtwoorden als voor vragen over of problemen bij het melden van prijzen via de website. Hieronder vindt u het antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Veel gestelde vragen

Welke gegevens moeten worden gemeld?
Uitgevers en importeurs zijn gehouden bij het Commissariaat alle prijzen van boeken in de Nederlandse en Friese taal en van bladmuziekuitgaven te melden.

Hoe krijg ik een gebruikersnaam en een wachtwoord?
U ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord nadat u zich heeft geregistreerd met behulp van het daartoe bestemde formulier. U kunt dit formulier downloaden via 'melden prijzen' > download formulieren > registratieformulier.

Welke voorwaarden gelden er ten aanzien van mijn wachtwoord?
Een wachtwoord dient tenminste zeven karakters te bevatten en uit zowel hoofdletters, kleine letters als twee of meer cijfers te bestaan. Een wachtwoord is maximaal drie maanden geldig.

Hoe kan ik een eerder gemelde prijs of ingangsdatum aanpassen?
U kunt een eerder gemelde prijs of ingangsdatum daarvan aanpassen tot een week voor de gemelde ingangsdatum van de betreffende prijs. Dat kan via de optie 'correctie aanlevering' > zoek een bestaande uitgave > zoeken. Klik vervolgens op de vaste prijs of de bijzondere prijs die u wilt aanpassen

Hoe kan ik gelijktijdig gegevens van meerdere uitgaven melden?
Voor grotere bestanden kan gebruik worden gemaakt van een ONIX-Exceltool. Met deze functionaliteit kunnen Excel-bestanden worden omgezet in ONIX-berichten die vervolgens naar de website kunnen worden geĆ¼pload. Deze functionaliteit is beschikbaar op het uitgeversdeel van de website, nadat u heeft ingelogd. Het is van groot belang dat de naam die in de kolom uitgever wordt ingevoerd identiek is aan de naam waaronder de uitgever of importeur bij het Commissariaat is geregistreerd. Deze naam vindt u in de adressering van de brieven met de gebruikersnaam en het wachtwoord.